• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

  1. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu 3 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem (biuro@zante.com.pl) lub pocztą ( ZANTE Sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 4, 00-363 Warszawa).
  2. Reklamacje należy wnosić na formularzu znajdującym się na stronie medico.net.pl, pod treścią regulaminu. Stanowi on załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. Reklamacje będą uwzględniane na podstawie dokumentu sprzedaży oraz uzupełnionego formularza reklamacyjnego.
  4. ZANTE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego.
  5. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec ZANTE Sp. z o.o. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

Formularz zwtoru towaru

 

Formularz reklamacyjny